Seher Arat (34), verpleegkundige en doctoraatsstudente Biomedische Wetenschappen KU Leuven

sehar

Seher Arat is studeerde (ziekenhuis)verpleegkunde (KH Leuven) en aansluitend studeerde ze medisch-sociale wetenschappen (KU Leuven) en de academische lerarenopleiding (KU Leuven). Nu werkt ze op de KU Leuven als doctoraatsonderzoeker en maakt een doctoraat met als titel: de impact van ziekteperceptie op klinische uitkomsten bij patiënten met multisysteemziekten.

 “Ik ben in België geboren, ben van Turkse origine en heb hier schoolgelopen in het katholiek onderwijs. Dat maakt mij misschien wat atypisch ook omdat ik niet ben opgegroeid in een ghettowijk. Ik merk dat de keuze voor verpleegkunde voor sommige jongeren niet altijd evident is. Bijvoorbeeld jonge moslimvrouwen die een hoofddoek dragen en toch wel iets voelen voor een zorgberoep. Zij mogen zich vooral niet blindstaren  op het al dan niet mogen dragen van een hoofddoek. Het is belangrijk dat daarover kan gepraat worden zodat de discussie in een ruimere context verloopt. Er is zoveel meer dat je in overweging moet nemen. Dat je echt iets kunt betekenen voor mensen en daar ongelooflijk veel voor terugkrijgt. Ik weet met grote zekerheid dat je dat aspect in geen enkele andere job zo zult aantreffen.

Het is belangrijk dat de keuze om verpleegkunde te studeren een vrije keuze is en blijft. Het niet kiezen voor een zorgberoep is misschien omwille van foute inschattingen en vooroordelen nog vóór jongeren een beroep moeten kiezen. Voor hen is het belangrijk dat ze in het secundair onderwijs zeker de juiste informatie krijgen, zodat ze een correct beeld kunnen vormen. Anders gaan ze louter af op wat hun directe omgeving aanreikt. Volgens mij is het een meerwaarde indien jongeren in contact komen met een mentor, een coach waar ze een vertrouwensrelatie mee hebben, die weet wat het betekent om te werken als een verpleegkundig professional en helpt om tegenstrijdige percepties binnen een context te plaatsen.

Voordat ik startte met mijn doctoraat had ik 8,5 jaar gewerkt als verpleegkundig reumaconsulente voor patiënten met een reumatische systeemaandoening. Dit was een zeer gevarieerde job waar ik patiënten begeleidde, informatie verstrekte, educatie en levensstijladvies gaf. Ik ben toen gaan beseffen dat begrippen zoals ‘zorgen voor’ en ‘het verzorgen’ een totaal andere invulling hadden gekregen dan ik aanvankelijk als 18-jarige dacht. Patiënten hebben veel respect voor verpleegkundigen, zij zijn een aanspreekpunt, genieten een groot vertrouwen en patiënten meten verpleegkundigen een voorbeeldrol toe. Ik heb altijd veel erkenning gekregen van patiënten. Ik weet nog dat een patiënt tegen mij zei: “Elke keer dat ik je zie en met je gepraat heb, heb ik weer moed om door te zetten”.

Zelf heb ik voor verpleegkunde gekozen omdat ik vind dat iets wezenlijks kunnen doen voor mensen die zich in een heel kwetsbare situatie bevinden, voor hen het beste van jezelf geven, een groot voorrecht is. Ik zag ook dat een opleiding verpleegkunde geen eindpunt was, dat er een rijkdom aan mogelijkheden bestaat om voort te bouwen daarop en beter te worden, wetenschappelijker gefundeerd te geraken. Er is een window of opportunities. Dat heeft mij erg aangetrokken. Mijn hart ligt bij de patiënten en het ligt ook bij onderzoek. Dat komt nu goed samen voor mij. Ik hoop met mijn doctoraat een verschil te maken voor patiënten met multisysteemaandoeningen.

Kijk voor opleidingen op de onderwijskiezer.

Kijk voor vacatures op de jobpagina van VDAB .

fotos van zorgverleners

Wil je eens ontdekken hoe het er op de werkvloer aan toe gaat?
​Neem deel aan een uniek inleefmoment.

Hoe werkt dat?