Onthaalouder / kinderbegeleider gezinsopvang

Jobomschrijving

Als kinderbegeleider gezinsopvang (onthaalouder) heb je best een warm hart voor kinderen. Je moet de kinderen die jou toevertrouwd worden namelijk allemaal even goed helpen. En da’s geen kleine taak, die heel wat verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Je
staat dan ook best sterk, zowel mentaal als fysiek.

Als kinderbegeleider gezinsopvang kan je werken op zelfstandige basis of je aansluiten bij een organisator gezinsopvang. In het eerste geval regel je alles zelf, tot en met de betalingen van de ouders. Als je bent aangesloten, helpt en begeleidt de organisator jou om goede opvang te voorzien.

Opleidingen

Vanaf 1 april 2014 moet elke kinderbegeleider gezinsopvang een kwalificatie behalen. Hier krijgt de kinderbegeleider de tijd voor tot 31 maart 2024.

Een startende niet-gekwalificeerde kinderbegeleider gezinsopvang moet voor de aanvraag van de vergunning de module ‘werken
in de kinderopvang’ van 20 u gevolgd hebben in een centrum voor volwassenenonderwijs (CVO). Deze module geeft inzicht in het professioneel opvoeden van kinderen, de samenwerking met gezinnen, de verzorging en de veiligheidsaspecten.

Bijkomend moet elke startende kinderbegeleider gezinsopvang (gekwalificeerd of niet ) voor de aanvraag van de vergunning de CVO-module ‘kennismaken met de gezinsopvang’ van 20 u gevolgd hebben. Deze module van 20 uren geeft inzicht in het werken binnen de gezinsopvang: de impact op je gezinssituatie, het financiële aspect, de organisatie en taken en de competenties.

In 2014 is er een overgang voorzien voor het volgen van deze 2 modules. Als een kinderbegeleider niet binnen de 3 maanden terecht kan bij een CVO , dan bezorgt de organisator een verklaring op erewoord aan Kind en Gezin en houdt hij een schriftelijk bewijs bij.

Welke opleidingen kan je volgen?

  • In het secundair onderwijs kan je wel de opleiding 7e jaar Kinderzorg in het BSO volgen als voorbereiding op deze job.
  • In verschillende CVO’s kan je ook de volledige opleiding Kinderzorg/begeleider in de kinderopvang volgen.

Voor een volledig overzicht van alle opleidingen die je toegang geven tot de functie van kinderbegeleider gezinsopvang kan je terecht op de website van Kind en Gezin.

Ook meer info op de Onderwijskiezer.

Op deze link vind je ook een overzicht van de kwalificaties en attesten in de kinderopvang die gelden vanaf 1 april 2014 (alle noodzakelijke attesten: naast identiteitsbewijs, uittreksel uit het strafregister, attest medische geschiktheid, ook attest kennis van de Nederlandse taal, attest levensreddend handelen,) en meer informatie over de afwijking voor personen met voldoende ervaring en de overgangsperiode voor het behalen van de kwalificatie.

  • Als je als kinderbegeleider gezinsopvang op zelfstandige basis werkt, ben je tegelijkertijd de verantwoordelijke van de opvang en moet je minstens 21 jaar zijn.

Kijk voor vacatures op de jobpagina van VDAB .

fotos van zorgverleners

Wil je eens ontdekken hoe het er op de werkvloer aan toe gaat?
​Dan kan je deelnemen aan een uniek inleefmoment.

Hoe werkt dat?