Jeugdzorg

Gewone kinderen en jongeren die bijzondere zorgen verdienen

Eigenlijk hebben we het best wel goed in Vlaanderen. De meeste kinderen en jongeren kunnen naar school gaan, zijn gezond en kunnen comfortabel leven. Toch zijn er ook heel wat kinderen en jongeren die het lastig hebben. Sommigen hebben met hun ouders fikse ruzie over zakgeld en uitgaan. Anderen worden erg gepest op school of voelen zich niet veilig in hun vertrouwde omgeving. Voor hen is het niet genoeg om met vrienden of andere vertrouwenspersonen te praten. Zij hebben nood aan professionele hulp.

In Vlaanderen bieden honderden organisaties ‘jeugdhulp’ aan. Denk maar aan de inloopteams en preventieteams van Kind & Gezin, de Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) en Jongerenadviescentra (JAC ). Er bestaan ook diensten die voor iedereen toegankelijk zijn maar gespecialiseerd zijn in bepaalde probleemgebieden, zoals de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG), Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG) of de rechtstreeks toegankelijke thuisbegeleiding en Diensten Ondersteuningsplan (DOP) van het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap). De meest intensieve hulp situeert zich vaak bij voorzieningen binnen de sector van de bijzondere jeugdbijstand (Jongerenwelzijn) en van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

Kinderen, jongeren en hun opvoedingsverantwoordelijken kunnen van al deze diensten vrijwillig gebruik maken of worden door de rechtbank verplicht om hulp te zoeken.

Sta je zelf sterk in je schoenen? Heb je een goede pedagogische basis? Wil je meebouwen aan een stevig netwerk rond ieder kind en iedere jongere? En ben je bereid om kwetsbare mensen steeds weer kansen te geven? Dan is een job in de jeugdzorg vast iets voor jou!

fotos van zorgverleners

Wil je eens ontdekken hoe het er op de werkvloer aan toe gaat?
​Dan kan je deelnemen aan een uniek inleefmoment.

Hoe werkt dat?