Hiphop song van Safi wil zaadje voor zorgberoep planten bij 12-14-jarigen

‘We hebben nood aan healers…’ Geef Safi maar eens ongelijk. De Mechelse rapper trapt met zijn song de nieuwe editie van de ‘ik ga ervoor’-campagne van de Vlaamse overheid op gang. Deze start op 27 mei. Doel is nog steeds om zoveel mogelijk jongeren warm te maken voor een job in de zorgsector. Het toenemend aantal openstaande vacatures bewijst dat we de komende jaren meer dan ooit nood hebben aan extra krachten in de zorg- en welzijnssector. De nieuwe campagne mikt op de doelgroep van 12-14 jarigen om al op jonge leeftijd jongeren te motiveren voor een toekomst in de zorg.

Zorgjobs als knelpuntenberoep

Het is geen geheim dat de zorg- en welzijnssector met heel wat knelpuntberoepen kampt. De vergrijzing van de bevolking brengt een grotere zorgvraag met zich mee, net als langdurige en complexere chronische aandoeningen. Dat doet de vraag naar de dienstverlening in deze sectoren toenemen. De vergrijzing speelt ook op de arbeidsmarkt en resulteert in een grote uitstroom van personeelsleden aan het einde van hun loopbaan, vooral de zorgsector kampt met dit probleem. Hoewel eerdere promotiecampagnes een boost gaven aan het aantal inschrijvingen in zorgopleidingen en de invulling van zorgjobs, is die stijgende trend de voorbije jaren echter gekeerd. Voornaamste oorzaak lijkt de aantrekkende economie die meer schaarste aan talent op de arbeidsmarkt met zich meebrengt. Daarenboven werd de bacheloropleiding verpleegkundige vanaf het academiejaar 2016-2017 verlengd van 3 naar 4 jaar, waardoor er dit jaar uitzonderlijk minder uitstroom zal zijn van afgestudeerde verpleegkundigen.

Uit de cijfers van Verso (Vereniging voor Social Profit Ondernemingen) blijkt dat de social profitsector tot 2027 jaarlijks zeker 46.000 nieuwe medewerkers nodig heeft, wat 9.000 meer betekent dan de normale jaarlijkse instroom. Wanneer er in maart 2016 voor een beperkte groep van knelpuntberoepen in de zorg- en welzijnssector nog 2.000 vacatures waren, was dat aantal in maart 2019 al opgelopen tot 3.400. Oftewel een stijging van 70% in 3 jaar tijd. Concreet gaat het dan om 1.474 verpleegkundigen, 844 zorgkundigen, 912 opvoeders/kinderbegeleiders en 190 kinesisten en ergotherapeuten.

Er is bijgevolg een dringende nood aan voldoende instroom in de zorgberoepen om de komende jaren het tekort in te vullen en een antwoord te kunnen bieden op de toenemende zorgvraag.

Jongerencampagne

Onder het motto ‘Ik ga ervoor’ voert de Vlaamse overheid met Vlaams Zorgambassadeur Lon Holtzer al enkele jaren een imagocampagne om de zorgsector als aantrekkelijke werkgever te promoten. De blijvende en toenemende nood aan (jonge) mensen die bewust kiezen voor een zorgjob maakt dat er ook dit jaar een nieuwe campagne in de startblokken staat.

“Terwijl de voorgaande campagnes vooral de appreciatie voor zorgverleners en het imago van de zorgsector in het algemeen wilde promoten, mikt de nieuwe campagne heel bewust op een jonge doelgroep van 12-14 jarigen. Studie- en dus ook beroepskeuzes worden immers al vaak vroeg gemaakt. We willen deze leeftijdsgroep daarom tijdig en correct informeren over de toekomstmogelijkheden in de zorg- en welzijnssector”, zo licht Lon Holtzer toe.

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “Om de kwaliteit van zorg in Vlaanderen te blijven waarborgen, zijn extra handen nodig. Deze vernieuwde campagne met het ‘healerslied’ van Safi is alvast een goed initiatief om jongeren al vroeg warm te maken voor een job in de zorg.”

De Mechelse rapper Safi schreef speciaal voor de nieuwe campagne het rapnummer ‘Healers’. Dat is meteen ook verwijzing naar de wereld van de games, waar healers ook een belangrijke rol spelen. Die song en bijhorende videoclip worden op 27 mei op de wereld losgelaten bij de lancering van de campagne tijdens De Grote Peter Van de Veire Ochtendshow op MNM. Het programma Generation M pikt ’s avonds uitgebreider op het thema in. Verder zullen ook een aantal social influencers zoals Steffi Mercie, Elindo Avastia en Sarah Bossuwe de boodschap via sociale media mee uitdragen om jongeren te doen nadenken over een zorgjob en om hun studiekeuze daarop af te stemmen. Kledingketen JBC ondersteunt de campagne door de verspreiding van gratis campagnebuttons voor jongeren.

Deel via al je kanalen
post healers.png